עוביים 4, 6 , 8, 10, 12, 16, 20 , 24, 29 מ"מ

מס' קטלוגי 600

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר