כיסוי בורג ניקל או זהב

מס' קטלוגי 111

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר