ידית נשיאה לארגז 7, 10, 12 ס"מ אורך

מס' קטלוגי 200

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר