ידית נשיאה לארגז 8, 9, 10 ס"מ אורך

מס' קטלוגי 199

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר