שתי ידיות ניקל 96 מ"מ + ידית כפתור ניקל

מס' קטלוגי 128

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר