ידיות ניקל לארונות מרחק חורים 96 מ"מ

מס' קטלוגי 126

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר