מס' קטלוגי 462

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר