חמור מתכת כבסיס לשולחן. גובה 71

מס' קטלוגי 156

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר