חיבור משתנה מאלומיניום לפנל מטבח 10, 12 ס"מ

חיבור 180 מעלות מאלומיניום לפנל מטבח 10, 12 ס"מ 

מס' קטלוגי 219

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר