כמו מספר קטלוגי 165

מס' קטלוגי 165

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר