זוויות שטוחות 4, 5, 6, 7 ס"מ

מס' קטלוגי 187

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר