סיבית מצופה מלמין + ציפוי קנטים עבים בדפנות

מס' קטלוגי 902

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר