דיבל 7 דני ירוק לתלית ארונות

מס' קטלוגי 108

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר