דיבל 7 מ"מ לתליית ארונות, מדפים וכדומה

מס' קטלוגי 107

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר