גלגל אפור עם או בלי סטופר. "2 ,"3, "4

מס' קטלוגי 204

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר