גלגל מסתובב 360 מעלות. גובה כללי 35, 55, 65 מ"מ

מס' קטלוגי 185

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר