מס' קטלוגי 5730

רשום את הצבע ומספרו הקטלוגי באתר
רשום את המספר הקטלוגי של החומר באתר